Database og entitetsmodel

 1. Databasen skal være stemplet med unikt ID for applikationen.
 2. Der skal være understøttelse for flere databaser (MSSQL og Oracle).
 3. Vi begrænser os til følgende databaseopbjekter:
  1. Tabel
  2. Felt
  3. Relation
 4. Databasen skal være selvopdaterende, dvs. uden et separat program, men via en klasse, som kan anvendes enten i forbindelse med installationen eller direkte i applikationen.
 5. Opdatering af databasen sker via fastdefineret databaseopdaterings API med DDL og DML metoder rettet direkte mod opatering af databasen. Brugen af strenge er begrænset til brug ved navngivning og ved reference af objekter, f.eks.:
  1. CreateTable
  2. CreateField
  3. CreateRelation
  4. InsertRecord
  5. DeleteRecord
  6. UpdateRecord
 6. Alle opdateringer nummeres fortløbende og hver neste afvikling registreres i en speciel logtabel, så vi til hver en tid ved, hvilken ”version” databasen har. Unit test skal validerer for genbrug af numre.
 7. Efter opdatering valideres aktuel entitetsmodel mod databasen (tabeller, felter, relationer).

Last edited Sep 1, 2010 at 4:53 PM by halvorsen, version 1

Comments

No comments yet.