Udviklingshåndbog

Koderegler

 • Alle public symboler skal have kodedokumentation
 • Der skal være unit test på alle public symboler
 • Alle code analysis regler (tidligere FxCop) skal overholdes
 • Ingen filer må være mere end 500 linier
 • Al kode skal skrives på engelsk
 • Opsplitning af klasser i filer vha. partial keyword (opdeling i public og "alt det andet")
 • Strenge er strengt forbudt * undtaget er dog genereret kode, attributter i XML og ASPX/ASCX, samt attributter i XAML
 • Alle db-tabeller skal normaliseres til minimum 3. normalform

Infrastruktur i applikationen

 • Alle fejl skal håndteres pænt * dvs logges og behandles på "passende vis" i klienter
 • Workflow skal kunne hooke sig op på dialog-aktioner
 • Al databaseaktivitet skal kunne logges
 • Alle dialog-aktioner skal kunne logges
 • Performance skal kunne logges
 • Sikkerhed?

SCCM/build/andet

 • Det skal være dokumenteret præcis hvad kravende er til at kunne udvikle på systemet
 • Man skal altid kunne checke ud og derefter med én kommando builde alt og med én kommando afvikle hele testsuiten
 • Applikationer/klienter skal så vidt muligt også kunne startes med enkelt kommando

Diverse

 • Alt skal kunne oversættes (lad os lave det hele både på dansk og engelsk)

Last edited Aug 26, 2010 at 10:25 AM by ilbrando, version 3

Comments

No comments yet.